تامين كننده گرامي جهت ورود به نظرسنجي امور كالا شركت گاز استان خوزستان شماره تقاضاي خريد كالا و شماره ثبت شركت را وارد نمائيد


   
   
  شماره تقاضا:    
  شماره ثبت:    
       
            
                                                       سامانه در  بخش توسعه سيستم هاي اطلاعاتي واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت گاز استان خوزستان  طراحي و پياده سازي شده است